15.00
1 người thích
Đăng ngày 31/12/2019 20:18, số lượt xem: 196

Dỗ lòng cơn nhớ từng đêm
Mùa trăng đã úa mà niềm đau dâng…

Mỏi mòn số kiếp lênh đênh
Sầu tuôn mấy đoạn, mộng tình rớt rơi
Xa nhau không nói một lời
Để người chốn cũ rã rời hồn đơn.

Tim buồn quặn thắt từng cơn
Gặp chi để phải miên man tình sầu
Xa đưa bóng ngã chân cầu
Gởi ai trăm mối úa chau cả lòng.

Nặng tình rồi cũng rỗng không
Dỗi hờn rồi mãi ngóng mong cuối trời…