Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/03/2022 11:24, số lượt xem: 56

Triền miên ảo mộng xám thân đời
Tất cả mơ hồ sẽ rụng rơi
Kỷ niệm mây lùa tan tác xoã
Nguyền ân gió bạt dở dang rời
Đâu nào nỗi ước ngày thơm nguyệt
Đã hết niềm yêu buổi mọng trời
Ái cảm bây giờ đau nuộc vỡ
Chi còn rộn rã thuở lồng hơi

Thuở ấy hoan tình rộn rã xem
Mầm yêu quấn quyện toả lan thềm
Từng khuya gạ gẫm choàng hương gối
Những lúc mơ màng lộng nẻo đêm
Cứ tưởng bồng lai về mãi đượm
Nào hay ái mộng chẳng luôn mềm
Làm cho cõi sống càng trơ trụi
Khiến quãng dương trần tẻ nhạt thêm