15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/12/2020 11:16, số lượt xem: 259

Cõi diệu trời ban hưởng thái bình
Cho lòng hướng thiện mãi hồi sinh
Vào trong thể phách Người thay dạng   
Tỏ giữa trần gian Chúa hiện hình
Thánh lễ tưng bừng đêm cảm đạo
Thiên đường rộn rã tiếng cầu kinh
Từ nơi thẳm gọi lời theo bước
Giã cuộc lầm mê khỏi đắm mình

Vì chưng giải tội Chúa quên mình
Cứu những tâm hồn gặp hoảng kinh
Thấm đẫm Ngôi Lời luôn giản dị
Tràn lan ý tưởng thật siêu hình
Bồi linh cả nước đều tham dự
Diệt khổ bao người sẽ tái sinh
Diễm lệ đèn hoa bừng toả sáng  
Mừng vui quả đất vẹn thanh bình