Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 11/10/2018 11:54, số lượt xem: 330

Trông mãi nhưng nào ngộ sắc hương
Cổng thì im ắng quạnh thưa đường
Động hang ấy nỡ tàn muôn hướng
Giông gió sao hoài dậy tứ phương
Không biết bây giờ đâu dáng phượng
Trống tuềnh hiện tại chẳng tình nương
Chồng thêm nỗi xót đời khôn tưởng
Sông cũng mỏi mòn chạnh khúc thương

Sông cũng mỏi mòn chạnh khúc thương
Chồng nhiều nỗi nhớ hỡi hồng nương
Hồng hào ái cảm mơ lầu phượng
Trống rỗng tâm tình xám mọi phương
Giông bão tơi bời loang vạn hướng
Động khe ngúng nguẩy rạn muôn đường
Cổng nhà vẫn đóng nhàu tâm tưởng
Trông mãi nhưng nào ngộ sắc hương

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm