Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/10/2020 19:39, số lượt xem: 150

Hoà điệu vẳng đau khúc thảm ngời
Chạnh lòng tê cảm ái dần vơi
Hoa thèm mộng luyến ngùi mơ đượm
Phím rộn tê chìm úa nhạc vơi
Qua thệ nuối hoài đau vọng tuổi
Tiéc duyên chờ mãi ảo loang người
Xa tình biệt cảnh hồn hoang lạnh
Nhoà lệ úa mê cuộc mếu cười

Cười mếu cuộc mê úa lệ nhoà
Lạnh hoang hồn cảnh biệt tình xa
Người loang ảo mãi chờ duyên tiếc
Tuổi vọng đau hoài nuối thệ qua
Vơi nhạc úa chìm tê rộn phím
Đượm mơ ngùi luyến mộng thèm hoa
Vơi dần ái cảm tê lòng chạnh
Ngời thảm khúc xưa vẳng điệu hoà