Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 31/08/2019 13:18, số lượt xem: 241

Thắm từng khát vọng thắm từng nơi
Để rạng niềm vui để rạng ngời
Thơm dậy cung tình thơm dậy toả
Diễm bừng nuộc ái diễm bừng khơi
Cùng gieo rộn rã cùng gieo vậy
Lịm đắm mơ màng lịm đắm ơi
Mơn nẻo thiên đường mơn nẻo lạ
Đẫm hương quấn quyện đẫm hương người

Đẫm hương quấn quyện đẫm hương người
Đượm ngát tim lòng đượm ngát ơi
Vờn lượn triền mơ vờn lượn phả
Lả bồng giấc điệp lả bồng khơi
Mê huyền nhược thuỷ mê huyền rạng
Ảo diễm bồng lai ảo diễm ngời
Tình mặn nồng trao tình mặn ái
Thắm từng khát vọng thắm từng nơi