Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/09/2020 23:38, số lượt xem: 148

Tháng năm hoa mộng cũng tan rồi
Khô cạn tim lòng héo quắt môi
Đã hết tình xao cùng ái dậy
Còn đâu thuỷ nguyện với trăng bồi
Thương lòng chung thuỷ thương lòng lỡ
Nuối dạ ân tình nuối dạ đôi
Nhạt sắc hồng xưa buồn khổ đoạn
Tiễn người nhấp chén biệt đời thôi

Tiễn người nhấp chén biệt đời thôi
Gối hạnh bây giờ chẳng có đôi
Thôi rã thệ nguyền thôi rã vụn
Chẳng vun kỷ niệm chẳng vun bồi
Màu xưa trả lại trời vương mắt
Sắc cũ gởi về nẻo ngoái môi
Nhớ mấy chỉ là cơn ảo vọng
Tháng năm hoa mộng cũng tan rồi