Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/06/2020 00:07, số lượt xem: 146

Nghĩa đậm ươm tình giữ đậm hương
Nào tan lưu luyến buổi tan sương
Hắt hiu lẻ bóng đau hiu quạnh
Thấm đượm côi lòng toả đượm vương
Mộng kiến trang đài luôn kiến dạ
Mơ tầm kỷ niệm mãi tầm chương
Mùa trăng ngày cũ vờn trăng nhớ
Thơm ngát tim đời dậy ngát thương

Thường cuộc nhân gian vốn cuộc thường
Đâu nề phân biệt chốn âm dương
Vàng phai sắc thắm toàn trơ xác
Huyễn nhạt men nồng chỉ thấy sương
Hạc nội vui cùng thơm thảo sắc
Mây ngàn dạo với diệu kỳ hương
Trời trăng mây gió vờn sơn thuỷ
Vương đượm chút tình nỗi đượm vương