Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 10/06/2018 11:05, số lượt xem: 367

Diễm hương ngào ngạt diễm hương bày
Vũ khúc ân nguyền vũ khúc bay
Chan chứa môi nồng chan chứa vậy
Thiết tha ái lịm thiết tha này
Mùa vui chớm ngõ mùa vui rộn
Giấc lả khơi triều giấc lả hay
Trăng gió bung rèm trăng gió lộng
Mộng tình vương vấn mộng tình say

Mộng tình vương vấn mộng tình say
Khúc hát mơ màng khúc hát hay
Chung thuỷ muôn đời chung thuỷ nhé
Ái ân mãn kiếp ái ân này
Đừng phai thệ ước đừng phai nhạt
Cứ bổng thơm ngời cứ bổng bay
Mùa cũ trầu cau mùa cũ ấy
Diễm hương ngào ngạt diễm hương bày

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm - Điệp ngữ