Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2021 11:39, số lượt xem: 59

Trên đời kết bạn đẫm lòng mơ
Kỷ niệm từng thân khó loãng mờ
Lịch lãm bồi hay ngời khoái cảm
Om sòm nổi giận trẽn vầng tơ
Ban chiều nhã nhặn ngay đường lý
Giữa nguyệt trầm ngâm chuẩn nước cờ
Thoả mộng kim bằng đâu có dễ
Gươm đàn hiệp ý diễm bài thơ

Gươm đàn hiệp ý diễm bài thơ
Nghĩa nặng thành tâm khởi phất cờ
Dạ bổng  ân cần thêu trí não
Hương ngời lả lướt dệt tằm tơ
Song hành quý hữu vào trang đẹp
Cảm xúc hồng tim lãng bụi mờ
Ảo mộng dương trần bao khó dễ
Trên đời kết bạn đẫm lòng mơ