Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2019 23:01, số lượt xem: 264

Dính mãi làm chi một dáng hình
Hình thời xưa cũ chẳng còn xinh
Xinh vùi bóng nguyệt mờ nơi vĩnh
Vĩnh giấu bờ môi loạn cõi bình
Bình lạc phương nào thêm mỏi tính
Tính hoài chốn nảo để mòn vinh
Vinh giờ quạnh vắng mùa an định
Định phận người ơi tủi kiếp tình

Định ước giờ đây nhạt nẻo tình
Tình tàn nhớ lặng nỏ còn vinh
Vinh mờ dạo ấy nào an tịnh
Tịnh xám mùa nao khó mộng bình
Bình ổn bay rồi thương nuối thịnh
Thịnh nhào tắt rụi hết rồi xinh
Xinh gì ái cảm không còn dính
Dính cũng hoài thôi chẳng hiện hình