Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 11/10/2018 08:04, số lượt xem: 234

Trần gian bươn chải khiến thân khờ
Khổ quá nên lòng tạnh cả mơ
Láp nháp đôi đường mang tiếng dở
Lèm nhèm lắm chỗ chịu đời ngơ
Nhiều khi lẩn thẩn sầu quên nhớ
Lắm lúc loe ngoe thiệt chẳng ngờ
Duyên phận giống như bình tích vỡ
Ngán thay phận kiếp sống ơ thờ

Kiếp sống tạm thời hẻo luyến thương
Dòm lui ngó tới mịt tăm đường
Cũng là xoay chuyển hầu mong trưởng
Sao cứ trơ lì tốt chẳng vương
Vạn thuở bôn ba hoài ngớ sượng
Ngàn năm chào xáo khó an thường
Tung hoành đã thử muôn ngàn hướng
Chôn xuống đảo lên tếu một phường

Ô thước kiều –  Bát đồng âm