Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2021 18:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 16/05/2021 20:41, số lượt xem: 99

Bạc bẽo hay dành kẻ hám chua
Lòng thay đổi bạc giống như đùa
Lời điêu nghĩa bạc vùi trăm lối  
Ngưỡng bạc thân hèn trải mấy tua
Bạc nẻo chai đời tan giữa gió
Buồn tâm bạc tóc rã trong mùa
Khô tiền bạc rỗng sầu muôn kiếp
Biển bạc sông vàng cũng cứ thua

Đen mù số phận bởi hoài thua
Bám mãi đời đen tạnh cả mùa
Ác trỗi đen lòng queo nhỏ dạ
Đen bừng loãng trí bậy nhiều tua  
Ê chề mộng xám thời đen bỡn
Rã rượi tình đen thuở khét đùa
Đểu cáng đen lời tiêu nghĩa trọng
Đen tầm mõm chó thủm mùi chua