Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/02/2022 18:09, số lượt xem: 56

Vững dạ kiên lòng toả thắm xinh
Vào nơi rốn dịch giữ yên bình
Đường ngay mãi dệt trong tiềm thức
Nẻo thiện luôn bồi giữa chúng sinh
Cảm giọng thanh hồn xây bến nghĩa
Rèn tim sáng nghiệp dưỡng non tình
Thần y chẩn đoán người lui bệnh
Lộng sử danh truyền những cứu tinh

Trau dồi đức hạnh giữ nghề tinh
Nẻo sáng cùng dân vẹn chữ tình
Cứu bệnh bao người qua ngưỡng tử
Chăm lành khối kẻ dậy đường sinh
Tàu chơi lắm kiểu lòng luôn vững
Dịch bủa nhiều phen trí vẫn bình
Dược phẩm tân kỳ căng sức chữa
Thơm màu tuyệt trắng nghĩa đời xinh