15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/04/2020 20:52, số lượt xem: 183

Nhỏ xuống tim đời ngát lộng bay
Cà phê đất Việt ướp hương dày
Làm cho lãng tử càng hay mộng
Lại khiến thi đàn cũng khướt say
Cảnh sắc mơ màng khi ước toả
Thần tiên giục giã lúc mê bày
Đồng tâm chủ khách cùng vui hưởng
Mỗi giọt thơm nồng cõi thế lay

Mỗi giọt thơm nồng cõi thế lay
Mùi hương sánh đặc mãi phơi bày
La đà đạo nghĩa làm then mở
Nũng nịu ân tình khiến dạ say
Bạn hữu triền miên trà rượu thắm
Ngày đêm rộn rã phú thơ dày
Cà phê dẫu đắng mà vi diệu
Nhỏ xuống tim đời ngát lộng bay