Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/09/2022 19:59, số lượt xem: 25

Cớ can chi mãi giọt sầu
Thuỷ chung một nuộc sẽ âu yếm tròn
Đừng lo kẻo nguyệt hao mòn
Thắm tươi hoài mãi là son phấn tình.

Xa thì đẫm nhớ người xinh
Vững tin lòng dạ, giữ tinh tuý hoài
Tim này lậm ánh mắt nai
Thì muôn năm vẫn ái lai láng nè.

Mộng nào dưới cánh bờ tre
Giờ sang hiện thực đượm khẽ khẽ lời
Vén tay thơ ước chùng lơi
Lèn trong tim dậy những phơi phới nguyền.

Cùng nhau như bến với thuyền
Thì muôn kiếp vẫn hiệp uyên ương nồng...