Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 06/04/2019 11:32, số lượt xem: 271

Nước Việt chủ trương sống thái bình
Hiếu hoà lân quốc rạng bình minh
Nào hay giở quẻ đòi giao chiến
Lại cứ chơi trò muốn động binh
Biển đảo Hán kia hoài gặm mút
Biên cương Tàu nọ cứ luôn rình
Toàn dân đứng dậy ghìm tay súng
Lũ khựa gian lừa khó lặng thinh

Lũ khựa gian lừa khó lặng thinh
Ngày đêm liên láo mắt tai rình
Mưu sâu lòng hiểm trù khơi súng
Tàu bự gan tà quyết dấy binh
Tổ quốc bao đời luôn vững trị
Sơn hà vạn thuở hiển thần linh
Chỉ là tự vệ khi ai ép
Nước Việt chủ trương sống thái bình