Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 08/02/2017 15:22, số lượt xem: 422

Từ khi tình bén mối duyên
Thì tim ta đã của em mất rồi
Nắm tay giao ước một lời
Gió giông dù mấy mãn đời thuỷ chung.

Cau giờ đã bén trầu không
Duyên nay đã lẹm, tơ hồng níu tim
Cũng do tiền kiếp khởi tìm
Mà nay tương hợp, nổi chìm có nhau.

Em về têm phượng trầu cau
Ta làm tiệc cưới, thề câu hiệp lòng
Giữ tròn trặn tiếng yêu thương
Rợp bồng phước hạnh, thơm đường nghĩa nhân

Ta em gừng muối trong ngần
Thương, xin đừng để phân vân nhạt tình
Mãn đời sau trước bình minh
Ngời hương ân ái chúng mình thiên thu…