Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 08/12/2016 17:23, số lượt xem: 429

Thờ ơ mải miết nỡ sao đành
Khiến dạ ông trời cũng phải ganh
Hãy mở lòng yêu ngồi sát cạnh
Thêm tràn sắc lịm phả vờn quanh
Xa hờn để ái đừng nơi quạnh
Chớ dỗi cho tình lộng nẻo thanh
Vũ khúc nghê thường vang diệu cảnh
Làm cho rạng rỡ sắc cây cành

Làm cho rạng rỡ sắc cây cành
Lả lướt mơ tình đẫm tuyệt thanh
Lộng lẫy thơ nguyền loang sắc chảnh
Tưng bừng phú mộng trỗi miền quanh
Luôn nồng áí lịm bao điều hãnh
Mãi đượm hương bồng khối kẻ ganh
Quãng nhớ triền thương dào dạt cảnh
Thờ ơ mải miết nỡ sao đành

Liên hoàn – Ngũ độ thanh –Thuận nghịch vận –Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm