Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/02/2022 00:58, số lượt xem: 52

Ngời xuân diệu phả gió mây ngàn
Cảm khái thơ lòng những dệt đan
Trỗi hẹn hò duyên bừng cảnh sắc
Cài xao xuyến mộng khảm thi đàn
Trầm hương hạ giới xàng xê nũng
Thể phách tiên trần giục giã chan
Đắm giữa thời gian nồng mặn toả
Tình yêu buổi tết ngọt thơm làn

Giữa tết nồng hương toả đượm làn
Cho đời trúc phượng mãi hoà chan
Trang đài dệt ngãi yêu kiều sắc
Ý tưởng vầy duyên rộn rã đàn
Cảm khát khao lòng thơm mộng vẫy
Say chiều chuộng ấy sũng lời đan
Mà nghe nẻo gió luồn câu hẹn
Diễm ước tình xuân trải bạt ngàn