15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/01/2021 23:44, số lượt xem: 195

Cho mùa biếc lại trỗi huyền ca
Thoảng chốc nàng Xuân vịn giữa nhà
Cứ mãi bừng mơ lồng nẻo dệt
Luôn hoài lỡ mộng khiến hồn sa
Nhiều năm trí quyện đường quê cũ
Lắm thuở tim vùi cõi mẹ xa
Những ước mà đâu nào thoả hẹn
Lòng xao xuyến quặn buổi mưa sà

Lòng xao xuyến quặn buổi mưa sà
Vẹn nghĩa ân người gởi chốn xa
Ở cạnh lầu son đời muốn rã
Mơ làng mắt đỏ lệ hoài sa
Triền xưa mãi mộng gieo sầu ý
Nẻo cũ càng thương vọng nhớ nhà
Ước sẽ quay về khua kỷ niệm
Cho mùa biếc lại trỗi huyền ca