Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 14/10/2019 21:15, số lượt xem: 233

Xa rồi hỏi ấy có còn thương
Quá vãng hôm nào cứ vấn vương
Nọ chứa chan lòng luôn diễm sắc
Kia dào dạt ý mãi nồng hương
Mà nghe trí não choàng mơ mộng
Lại thấy vành tim đẫm mật đường
Dõi mắt chong về mơ tái ngộ
Vô mùa Hà Nội hẳn nhiều sương

Vô mùa Hà Nội hẳn nhiều sương
Bạc phếch chằng tơ mọi nẻo đường
Ghế đá hồ Gươm choàng ủ lạnh
Hoa thềm phố cổ liệu còn hương
Rùa xưa  dáng bặt âm thầm nuối
Cầu cũ thơ nào phảng phất vương
Nghẹn ứa tâm lòng mơ kỷ niệm
Xa rồi hỏi ấy có còn thương