Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2021 13:24, số lượt xem: 94

Ta não kiếp sầu khổ vắng xa
Tiếc thương chan chứa vọng canh mà
Qua chiều nỏ thấy ơ thờ lại
Đợi sớm đâu tìm thảm thiết sa
Hoa  ngớ ngẩn mù tê gối lược
Phú hư huyền mịt lạnh trăng nhà
Ca lờ lặng tiếng buồn xuân tận
Tha  thẩn rã hàn tựa tuyết pha

Pha tuyết tựa hàn rã thẩn tha
Tận  xuân buồn tiếng lặng lờ ca
Nhà trăng lạnh mịt huyền hư phú
Lược gối tê mù ngẩn ngớ hoa
Sa thiết thảm tìm đâu sớm đợi
Lại thờ ơ thấy nỏ chiều qua
Mà  canh vọng chứa chan thương tiếc
Xa  vắng khổ sầu kiếp não ta