Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2020 18:09, số lượt xem: 282

Đắt rẻ hơn thua có mấy đồng
Hến hàu nghêu ốc hốt vào ông
Săm soi cố kiếm khâu mơ đợi
Chọn lựa quyết tìm cái ước mong
Diệp mít có khi còn muốn ngoái
Lá tre thôi nhá chẳng thèm trông
Ví bằng tươi tốt màu son trẻ
Chứ quá xù xì chắc ở không

Nè em ai hiểu được lòng nghêu
Khép kín hương mơ sáng đến chiều
Gặp lửa lung xung trò nghịch giỡn
Vào tay nhõng nhẽo kiểu đùa trêu
Thẫm thâm vỏ lụa vài hương nữ
Trăng trắng thân em một dáng kiều
Ủ kín suốt đời chờ hạnh ngộ
Trao ai hêt cả chẳng lừa điêu