Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 03/02/2018 11:11, số lượt xem: 385

Xuân về thơm ngát cả tầng không
Xuân chúc tình son đẹp vợ chồng
Xuân điệu bướm chào mai bỡn cúc
Xuân cười trúc ghẹo gió vờn bông
Xuân choàng cõi thế lòng luôn đượm
Xuân ước tình thơ tứ mãi nồng
Xuân vẫn muôn đời ru khúc điệu
Xuân chuyền nghĩa vẹn ấm chờ trông

Xuân diệu bướm vàng rộn rã trông
Xuân thơm điểm xuyết cuộc hoan nồng
Xuân hồng rạng rỡ ngàn mơ đượm
Xuân biếc ngạt ngào vạn đoá bông
Xuân luyến vương lòng ngây ngất vợ
Xuân thương chiếu dạ lả lơi chồng
Xuân thời ướp mộng choàng cơn nhớ
Xuân mãi ru tình giữa cõi không

Thủ nhất thanh - Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm