Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/12/2021 08:43, số lượt xem: 51

Hãy nhớ rằng thương phải thật lòng
Câu lời nhắn gởi vẹn thầm mong
Bừng khao khát mộng xanh ngời cõi
Khảm hẹn hò mơ diễm thắm vòng
Vũ điệu thiên đường ngây ngất phả
Cau trầu cổ tích mặn mà đong
Cùng nhau dệt mối tơ tằm thoả
Mở cánh vườn yêu sũng động phòng

Bừng thơm hiệp cẩn khắp loan phòng
Diễm tuyệt không hề phải đếm đong
Quãng nguyệt khoe ngời bay bổng trí
Triền khuya đắm ngọt mải mê vòng
Cho bàng bạc ý trong cài gởi
Để thiết tha chiều giữa đợi mong
Vũ khúc mơ nồng loang toả mượt
Thầm đan ngãi đẹp suốt tim lòng