Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/06/2021 11:37, số lượt xem: 83

Sắc tỏ ân tình mãi vẹn trong
Ngàn năm giữ nhé đẹp tươi ròng
Vô bờ diệu cảnh chuyền tim ngóng
Lả lướt thơm hồn dệt quãng mong
Khuỷnh hiệp ươm xoè loang sũng móng
Triền thương dậy đắm toả ngây lòng
Từng đêm thưởng ngát niềm mơ vọng
Trỗi mật duyên này thoả ước đong

Duyên trần thoả ước vạn niềm đong
Quãng lịm tình thơ cảm khúc lòng
Khấp khởi tim vàng câu huyễn đọng
Mơ màng vịnh sũng nốt huyền mong
Vờn nghe nỗi nhớ cài sương lỏng
Để thấy triền mê dạo cõi ròng
Mãi nhé ươm hồn yêu toả vọng
Cho ngời mắt diễm lượn vào trong