Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/07/2021 20:33, số lượt xem: 77

Cau thương đượm ngọt nồng duyên
Kết trầu thành cặp nối liền rễ dâu
Nguyệt Tơ tiền định chỉ khâu
Mộng lòng hiệp cẩn sắc màu đuốc hoa.

Cận kề dưới ánh nắng tà
Trăng khuya ghé bến mặn mà suốt thâu
Thả bay mấy mối u sầu
Đốt lên ngọn lửa... chụm đầu siết tay.

Ái ân mấy kiếp nồng say
Trong nhau vạn thuở, thương dai triệu mùa
Giữa tim nghe ngọt tình lùa
Đất trời thành một, cho vừa bể duyên.

Lắc la sóng nhịp mạn thuyền
Đuốc hồng mãi rạng, thiền quyên – anh hùng...