Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2021 23:57, số lượt xem: 158

Trời tây lắm nổi phân vân
Thương ai tóc gió chẳng gần mà yêu
Em biết không, có những chiều
Hồn đơn lạnh buốt, tiếng tiêu cháy lòng.

Lòng tây nhớ lắm tình đông
Sâm Thương đôi ngã, ngóng trông mịt mờ
Ngồi buồn đọc lại vần thơ
Ngày xưa tình ái, bây giờ cách xa.

Người thương ơi, hãy hiểu ta
Tơ duyên đã cột dẫu xa cũng gần
Vẫn toan vượt cách sông Ngân
Vẫn mơ hai đứa ái ân mặn nồng…

Cùng nhau chung thuỷ gìn lòng
Đuốc hoa lại sáng, tương phùng ngọt thơm
Trầu cau hoà quyện tình đêm
Bồng lai cùng đến, cõi tiên cùng tìm…