15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/12/2019 08:12, số lượt xem: 213

Đã vào trong cõi trần ai
Lưới tình lồng lộng, bám dai dẳng đời
Làm sao tả hết ngôn lời
Sầu bi, phúc hạnh dậy khơi chuyện cùng.

Ngàn năm gió thoảng mây chùng
Mà sao luỵ vướng nẻo lùng bùng chao
Tưởng đâu mộng ngọt mơ ngào
Té ra chìm nổi khiến hao hớt nhiều.

Tình làm lắm kẻ liêu xiêu
Bơ vơ cuối dốc, đắm phiêu lãng mù
Đơn phương ôm khối tình u
Mà nghe man mác giữa mù mịt tim…

Người chưa biết, náo nức tìm
Kể vô trong rọ, sớm chìm nghĩm thôi…