Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2021 11:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 29/11/2021 11:54, số lượt xem: 70

Anh ước thoả tình diễm khúc ca
Biếc thơm lừng sắc lộng sân nhà
Cành duyên đẫm mượt hương tràn nắng
Cõi ái lâng bừng mộng nở hoa
Xanh ngát thệ đời mơ đượm phả
Thắm tươi nguyền phúc quyện vui hoà
Thành tâm khấn nguyện tròn đôi lứa
Anh ước thoả tình diễm khúc ca

Ca khúc diễm tình thoả ước anh
Lứa đôi tròn nguyện khấn tâm thành
Hoà vui quyện phúc nguyền tươi thắm
Phả đượm mơ đời thệ ngát xanh
Hoa nở mộng bừng loang cõi ái
Nắng tràn hương mượt đẫm duyên cành
Nhà sân lộng sắc lừng thơm biếc
Ca khúc diễm tình thoả ước anh