Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2022 18:50, số lượt xem: 40

Lời đắm mộng mơ ngát lịm nè
Cõi bừng loang nhớ vọng thầm nghe
Khơi dìu dặt liễu mơn đầu gió
Cảm ngạt ngào hương toả cuối hè
Trời đẹp buổi khuya hò hẹn nũng
Ngãi vàng đêm khướt chực chờ xe
Nơi từng quấn quyện nhân tình lả
Đời sũng ngọt thương mến điệu vè

Vè điệu mến thương ngọt sũng đời
Là tình nhân quyện quấn từng nơi
Xe chờ chực khướt đêm vàng ngãi
Nũng hẹn hò khuya buổi đẹp trời
Hè cuối toả hương ngào ngạt cảm
Gió đầu mơn liễu dặt dìu khơi
Nghe thầm vọng nhớ loang bừng cõi
Nè lịm ngát mơ mộng đắm lời