Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/06/2022 12:31, số lượt xem: 40

Khẳng định mai này gió bão tan
Bình yên tổ quốc dịch phai tàn
Mây lành trổ sắc chào hương dậy
Khuẩn độc tiêu đời hết chỗ lan
Cảnh tết tình nhân hò hẹn nũng
Trời xuân hạnh phúc mải mê bàn
Tim nồng nhiệt trỗi lòng vui sướng
Tận hưởng tươi nhuần giữa thế gian

Không còn giãn cách nẻo trần gian
Dịch giã từ nay chắc khỏi bàn
Ngãi phụng loan nồng thơm thảo đắm
Hương bồ liễu ngát dập dìu lan
Bền gan góc giữ đời luôn trẩy
Vững miệt mài tuôn sức chẳng tàn
Khổ nạn qua rồi mơ vũ khúc
Vui mừng lẽ sống nổ giòn tan