Chưa có đánh giá nào
2 người thích
Đăng ngày 30/03/2019 13:42, số lượt xem: 217

Nước Việt nằm vào chỗ địa linh
Anh hùng hào kiệt khiến thù kinh
Quang Trung dũng mãnh điều quân lính
Hưng Đạo oai phong dụng cá kình
Triệu Ẩu lừng danh nhào mấy tỉnh
Hai Bà tuyệt cú trỗi ngàn binh
Vua Hùng dựng nước toàn dân lĩnh
Tổ quốc ngời hương mãi thái bình

Tổ quốc ngời hương mãi thái bình
Nhưng rồi bắt buộc phải điều binh
Là do Hán nổi đường bất chính
Chỉ muốn mồm to kiểu ngạc kình
Hải đảo xanh màu tô vũng vịnh
Cung đình thắng cảnh rạng thần kinh
Nhờ ơn phước đức mà an thịnh
Nước Việt nằm vào chỗ địa linh