Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 08/04/2019 00:36, số lượt xem: 238

Êm đềm Yên Bái bóng Mù Cang
Chót vót Hoàng Liên đụng tới giàng
Khau Phạ đèo cao tầng núi thẳm
Lìm Mông ruộng biếc bậc thang ngàn
Xanh rờn Pán Tẩn mùi thơm lại
Cẩm tú Xu Phình lúa mượt loang
Nhô nhấp Chế Cu Nha réo gọi
Suối Giàng ngọt mát giọt tình chan

Suối Giàng ngọt mát giọt tình chan
Kim Nọi khèn thương luyến ái nàng
Nức tiếng Khao Man rền khắp cõi
Lừng danh Hồ Bốn vọng muôn ngàn
Púng Luông ghi đậm hương người ấy
Cao Phạ lèn sâu bóng một chàng
Nậm Khắt gởi lời thăm Nậm Có
Êm đềm Yên Bái bóng Mù Cang [1]

[1]Mù Cang Chải