Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 05/04/2017 15:23, số lượt xem: 381

Trao em đó, vẹn nguyên một hồng tim
Tình nồng thắm vạn nghìn thay tiếng nói
Một mai này tình yêu dầu mắc lỗi
Tiếng yêu thương em hãy gởi vô cùng.

Gởi em đó, lãng mạn một tình chung
Ngan ngát đượm trời mơ vùng ngọt mật
Dẫu đời này nhiều trái ngang ngạo ngược
Ủ ấp hoài, chung thuỷ mãi hoài ngân.

Tặng em đó, bát ngát cõi thương ngần
Cất kỹ nhé, muôn phần không sánh kịp
Để sau này nếu trời cho có dịp
Đêm tao phùng hai đứa kết vòm hoa.

Giao em đó, cung ái cảm không nhoà
Của hồi môn khi thuyền tình cập bến
Rồi chúng mình, hai tình hoài quấn quyện
Giữa tơ hồng nguyệt lão bện từ lâu...