Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/10/2021 09:04, số lượt xem: 78

Níu nhé người à siết chặt  tay
Để mơ luôn tím mộng canh dài
Tương tư thuở ấy hoài vang vọng
Đốm lửa hong tình ai có hay.

Níu nhé tim lòng dỗ giấc say
Đừng vương sầu đẫm, chớ hờn cay
Mùa trăng vẫn thế, ngời trong gió
Óng ánh xuân tình mướt mát thay.

Níu nhé tình xưa đượm mãi hoài
Giữa đời ru mộng chẳng thèm ai
Vần thơ ngày cũ trầu cau ấy
Lóng lánh trong nhau ngọt mát dài.

Níu nhé hôn đầu chớ ngoảnh xa
Cho thơm hương lửa dậy quanh nhà
Ríu ra trò chuyện nồng tưới mới
Vẫn mãi chao lòng giữa dạ ta.