Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 26/08/2018 14:24, số lượt xem: 215

Đen thui tựa bếp khác đâu hề
Cướp giật tung hoành lú mải mê
Chém giết gia đình đâu kể đạo
Ly hôn chồng vợ sá chi thề
Người dưng đối đãi kêu dòng họ
Kẻ lạ nuông chiều gọi ái thê
Giáo dục quan trường mau xuống cấp
Đời nay lắm chuyện lộn gan mề

Đời nay lắm chuyện lộn gan mề
Cuộc sống tung nhào quá thảm thê
Kẻ lộng niềm vui đùa sự thế
Người đem ái bỡn mịt ân thề
Tầm vơ khiến bị gieo điều tệ
Lạc quạch nên rồi lậm nẻo mê
Ngán ngẫm lòng người luôn xảo trệ
Đen thui tựa bếp khác đâu hề

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm