Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2022 09:59, số lượt xem: 161

Sang quý lộng màu đẫm cỏ cây
Tết xuân hoà cảm mộng vơi đầy
Vàng trăng ánh diệu nồng thơ phú
Đỏ ráng khuôn ngời đẹp nước mây
Vang tiếng trỗi tình gieo mượt diễm
Đắm tim bừng nhịp gõ thưa dầy
Làng thôn quyện chúc lời thăm hỏi
Trang điểm góp lòng thoả dựng xây

Xây dựng thoả lòng góp điểm trang
Hỏi thăm lời chúc quyện thôn làng
Dầy thưa gõ nhịp bừng tim đắm
Diễm mượt gieo tình trỗi tiếng vang
Mây nước đẹp ngời khuôn ráng đỏ
Phú thơ nồng diệu ánh trăng vàng
Đầy vơi mộng cảm hoà xuân tết
Cây cỏ đẫm màu lộng quý sang