23.00
1 người thích
Đăng ngày 30/01/2020 13:42, số lượt xem: 179

Tâm hồn cốt để thư từng bữa
Những cái đau lòng thôi đọng chửa
Giữa cuộc đời say khó thể luồn
Trong làn nước chảy còn chi tựa
Nhiều khi ngoái lại chỉ thêm buồn
Lắm buổi nhìn lui càng chạnh vữa
Cũng vốn từ lâu tẻ mộng rồi
Mùa Xuân chẳng thiết cùng ta nữa

Mùa Xuân chẳng thiết cùng ta nữa
Trẩy hội giờ đây buồn lặng ứa
Nhạt hảo rêm ngời hết chỗ trông
Tàn mơ nhão ước còn đâu tựa
Nàng thơ lắm dạo oải lung ời
Cõi rượu bao lần say bí chửa
Tết cũng như là dịp nghỉ thôi
Tâm hồn cốt để thư từng bữa