Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2022 13:17, số lượt xem: 65

Vẫn mãi trong lòng diễm ảo thanh
Mà nghe âm hưởng chạy trăm vành
Người đi viễn xứ làm hoen mộng
Kẻ ở quê nhà xót hão danh
Cữ ngỡ chung tình luôn gắn chặt
Mà sao bội phản lại buông đành
Làm cho kỷ niệm nhoè sương khói
Khiến giữa canh trường héo dạ anh

Khiến giữa canh trường héo dạ anh
Tình ơi ngoảy bước nỡ sao đành
Vì đâu nẻo ái đang lồng nguyệt
Chẳng được bên người hưởng chút danh
Có phải mê mù trong cõi tục
Mà gây thảm não xiết bao vành
Dù ai lỗi hẹn trầu cau hứa
Vẫn mãi trong lòng diễm ảo thanh