15.00
1 người thích
Đăng ngày 02/11/2019 13:21, số lượt xem: 326

Quá vãng mơ về những lối xưa
Mà nghe nỗi nhớ quặn đâu vừa
Hoen lòng thuở nọ âm thầm cứa
Biệt khúc hôm nào mải miết cưa
Chợt xót xa đời khi mộng vữa
Rồi đau đớn dạ buổi yêu lừa
Thời gian ái mặn còn chi nữa
Hỡi kẻ vong thề đã thấu chưa

Thề vong ước hẹn có ra gì
Khẩn nguyện tan tành nuối tiếc chi
Nghịch cảnh mê lầm thôi chớ nghĩ
Điêu lời dối gạt hãy lờ đi
Tình sao lại nỡ vùi duyên hỉ
Ái bỗng cam đành dạo khúc bi
Để giấc từng đêm sầu huyễn mị
Niềm đau ám ảnh suốt xuân thì

Chợt hiểu lời yêu cũng chỉ là
Nên người bạc bẽo phụ tình ta
Đành treo dĩ vãng vào băng giá
Lặng giấu ân nguyền giữa tuyết pha
Ảo mộng giờ đây trần trụi quá
Huyền mơ thuở ấy đảo chao mà
Thì thôi tiễn biệt mùa thương giả
Kỷ niệm chôn vùi đỡ xót xa