Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2021 09:09, số lượt xem: 109

Muôn thuở mình trong nhau
Đêm hò hẹn nhiệm mầu
Tình trong tim ẩn náu
Cho lòng mãi nồng sâu.

Muôn thuở dài canh thâu
Ngày nối ngày qua mau
Mà tình ta vẫn đậu
Thắm mãi đến ngàn sau.

Muôn thuở giọt hồng châu
Hoà thương yêu nguyện cầu
Chung lòng mơ hoài nẫu
Ước thệ mãi dài lâu.

Muôn thuở thơ ngàn câu
Chỉ một tiếng trong đầu:
Yêu, ngàn năm dài thấu
Cho đẹp chuyện trầu cau…