Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2021 19:04, số lượt xem: 67

Mầm xanh ngày đó đã nên cây
Trái chín thơm ngon mận đỏ hây
Nhớ chăng mùa cũ người yêu hỡi
Lặng ngắm em cười ta ngất ngây.

Rồi mộng theo trăng ướp tháng ngày
Men nồng dậy khúc lửng lờ say
Vầng trăng hạnh ngộ tiền duyên ấy
Dẫu gió giông về dễ trao ai.

Lắm độ vàng thương đoá cúc gầy
Mỏi mòn bão tuyết, đoạ lòng cây
Ngàn mơ đổ xuống hoài tâm bệnh
Lệ bén theo tình, chênh vênh thay.

Xuân về cho thắm rỡ ràng mai
Giọt nắng thương yêu vẫn đượm hoài
Một chút hương lòng ngày cũ đó
Giữ tình muôn thuở chẳng hề phai.