Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/01/2021 12:42, số lượt xem: 105

Từ lâu vắng biệt giữa trăng ngàn
Cứ bặt im lời khiến tủi lan
Gác cũ đang nhờ hương réo bạn
Lầu xưa vẫn đợi khúc thương đàn
Nhiều khi điếng dạ đau lòng ngán
Lắm bữa tê hồn đắng ruột chan
Ái hữu xa mờ bên tả ngạn
Còn không thuở đó ngọt vô vàn

Nồng tri kỷ đẹp toả muôn vàn
Thắm mượt trong đời ánh nguyệt chan
Nhịp phách tưng bừng khêu ức vạn
Cầm thư rộn rã vọng tâm đàn
Ngời thơ xướng hoạ ươm tình sán
Diệu phú qua về dệt nghĩa lan
Đạo lý kim bằng không để cạn
Cùng nhau thoả chí giữa mây ngàn