Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/06/2022 10:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 11/06/2022 12:21, số lượt xem: 55

Nghĩa vang khánh ngọc hoài vinh hiển
Đạo chữ trui rèn gương mẫu tiến
Dày dặn tài năng mãi chọn hiền
Sâu bền lý tưởng luôn hành thiện
Lôc thành quả biếu dạ thường biên
Suối cảm tình dâng lòng tận hiến
Nguồn đức từ bi lộng cõi thiền
Công thấy rộng lới ơn trời biển

Công đức người trao hiểu biết luồn
Thầy thường luận giảng khiến lòng suôn
Rộng câu thấm não trau bồi uốn
Lớn chữ bừng tim cảm xúc tuồn
Ân lộng đầu tư hoài trỗi thuốn
Trời dành trợ giúp mãi đầy khuôn
Biển đời sách vở tình thương cuộn
Nghĩa đạo dày sâu lộc suối nguồn