Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/03/2022 21:08, số lượt xem: 49

Đã hiểu lòng em rồi
Mừng, không nói thành lời
Tim ta giờ bối rối
Lịm chất ngất, người ơi.

Tình e ấp bao ngày
Cõi lòng nói hộ thay
Lời em là thơ vậy  
Để tình ta thêm say.

Gặp nhau? Ta ước ao
Nhìn thấy người hôm nao
Cùng nhau mình đi dạo
Giờ hạnh ngộ, vui sao!