Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/06/2022 22:53, số lượt xem: 39

Khảm dạ ơn thầy với nghĩa cô
Vàng son lý lẽ tựa sông hồ
Câu bàng bạc ý hoài tin cẩn
Chữ véo von lời dệt điểm tô
Hướng dẫn khi ngồi chăm chỉ học
Mừng rơn buổi luyện thướt tha đồ
Người luôn thấm đẫm lòng cao thượng
Mãn kiếp bao trùm chẳng cạn khô

Ân tình giảng dạy khó lòng khô
Dẫu phạt hồng tâm khẳm ý đồ
Phẩm hạnh ròng cao giòn giã tiến
Tinh thần sảng khoái nhịp nhàng tô
Ngời thơm thảo sắc loang bằng hữu
Biếc lững lờ hương toả nguyệt hồ
Khởi giọng thưa thầy cung kính mãi
Ghim hoài những tiếng dạ chào cô