Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 10/06/2018 11:00, số lượt xem: 285

Khao lòng diễm ảo biếc trời mơ
Quyện quấn hoài thương mải miết chờ
Trào luyến vạn tim lèn dạ ngẩn
Lộng tràn muôn ái lịm tình ngơ
Xao lùa đượm ngát lâng nguyền toả
Lịm níu ngào thơm trỗi khúc đờ
Chào lựng má yêu thuyền cập bến
Trao lòng diệu trỗi dặt dìu thơ

Thơ dìu dặt trỗi diệu lòng trao
Bến cập thuyền yêu má lựng chào
Đờ khúc trỗi thơm ngào níu lịm
Toả nguyển lâng ngát đượm lùa xao
Ngơ tình lịm ái muôn tràn lộng
Ngẩn dạ lèn tim vạn luyến trào
Chờ miết mải thương hoài quấn quyện
Mơ trời biếc ảo diễm lòng khao

Thuận nghịch độc