Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/11/2021 12:14, số lượt xem: 54

Cổ tích kim bằng trỗi đậm hương
Tình thân chúng bạn sẽ luôn trường
Vô bờ trí tuệ dành câu hưởng
Rộn rã tâm lòng ướp nẻo thương
Cõi bợn rời xa thề chẳng vướng
Nơi lành góp diễm nguyện hoài vương
Dòng thơ nghĩa khí bừng muôn trượng
Phước toả bình an giữa mộng thường

Phước toả bình an giữa mộng thường
Câu hò cảm xúc dạt dào vương
Luôn gần gũi bạn gieo vầy thưởng
Mãi khát khao lời vọng mến thương
Phúc hạnh thơm ngời loang viễn hướng
Tình thơ sáng rỡ đượm xanh trường
Tèm lem bẩn nhọ đừng dây vướng
Cổ tích kim bằng trỗi đậm hương